Podmínky a kritéria přijetí na Gymnázium Braník 2024

 

Všem přijatým uchazečům ze srdce gratulujeme a těšíme se na viděnou v září!

Na Gymnázium Braník jsme v 1. kole přijali 82 přihlášek a 29 z nich s prioritou 1.

Druhé kolo přijímacího řízení nebylo vypsáno, kapacita je po 1. kole zcela naplněna.

Kolik žáků přijímáte a jaké je školné?

 • ve školním roce 2024/25 budeme přijímat 30 žáků
 • školné je 64 800 Kč za rok
 • sleva 14 000 Kč na školném v 1. ročníku pokud dáte Gymnázium Braník na první místo v přihlášce

Z čeho jsou přijímačky?

Máme šanci se k vám dostat?

1. Povinné jednotné Cermat testy (60 % váhy)

 • max. 50 bodů  – Cermat test matematika
 • max. 50 bodů – Cermat test český jazyk a literatura

Maximálně může žák z Cermat testů získat v součtu 100 bodů. Podmínkou přijetí na Gymnázium Braník je v součtu alespoň 40 bodů ze 100 z Cermatu.

2. Body za vysvědčení (40 % váhy)

 • posuzujeme vysvědčení z 2. pololetí 8. třídy a z 1. pololetí 9. třídy
 • vybereme to s lepším průměrem
 • podmínkou jsou jedničky z chování v 8. i 9. třídě
 • podmínkou je žádná 4 nebo 5 ani z českého jazyka ani cizího jazyka a ani z matematiky
 • přiřadíme body za průměr podle tabulky níže

Jak dáváme body za vysvědčení?

PrůměrBody
165
1,01–1,1064
1,11–1,2063
1,21–1,3062
1,31–1,4061
1,41–1,5060
1,51–1,6059
1,61–1,7058
1,71–1,8057

3. Výsledné body a pořadí uchazečů v přijímacím řízení

Pomocná kritéria pro případ shody uchazečů

 1. Pomocné subkritérium č. 1: vyšší počet bodů získaných z testu z českého jazyka a literatury
 2. Pomocné subkritérium č. 2: vyšší počet bodů získaných z testu z matematiky
 3. Pomocné subkritérium č. 3: vyšší úspěšnost z komplexu úloh C (porozumění textu) z testu z českého jazyka a literatury
 4. Pomocné subkritérium č. 4: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (literární, komunikační a slohová výchova) z testu z českého jazyka a literatury
 5. Pomocné subkritérium č. 5: vyšší úspěšnost z komplexu úloh B (závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty) z testu z matematiky
 6. Pomocné subkritérium č. 6: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (nestandardní úlohy a problémy) z testu z matematiky
 7. Pomocné subkritérium č. 7: vyšší úspěšnost v otevřených úlohách v testu z českého jazyka a literatury

4. Slevy na školném a DOD

První místo v přihlášce = sleva na školném 14 000 Kč

Žáci, kteří mají Gymnázium Braník jako první školu v přihlášce, dostanou slevu na školném v prvním ročníku dalších 14 000 Kč.

Příprava s To dáš! = vrácení kurzovného pokud k nám nastoupíte

Vyberte si libovolný balíček předplatného To dáš! a začněte se připravovat na přijímačky – chodit můžete prezenčně i distančně či formy účasti střídat. Pokud k nám podáte přihlášku a nastoupíte do prvního ročníku, částku nyní uhrazenou za kurzovné Přijímaček nanečisto vám v plné výši odečteme coby slevu na školném v prvním ročníku.

To dáš! Přijímačkami nanečisto za sedm let fungování prošlo přes 23 000 spokojených deváťáků. I v letech, kdy byl nedostatek míst na chtěných maturitních oborech, si To dáš! udrželo 96% úspěšnost svých absolventů*. A tak se můžete spolehnout, že jste s To dáš! v dobrých rukou.

* Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6. – 20. 7. 2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení.