Silné argumenty, proč soukromé
branické gymnázium

Připravíme na maturitu

Důkladně vás připravíme na maturitu. Pomůžeme s výběrem vhodných maturitních předmětů i samotnou přípravou na všechny testy a zkoušky.

Připravíme na vysokou

Předáváme nejen potřebné znalosti, ale také celkový rozhled. Spolu s pečlivou přípravou vám pomůžeme dostat se jak na vysoké školy v České republice, tak v zahraničí.

Připravíme na podnikání

Orientujeme se na rozvoj všech soft skills, které využijete pro rozjezd úspěšného podnikání. V zaměstnání se pak uplatníte na managerských a leaderských pozicích.

Budeme si rozumět?

Udělejte si minutový test.

Chci studovat tam, kde nejsou denně spousty úkolů a přepadové testy.

Učíme, ale nemučíme. Víme, že i volný čas je důležitý.

Chci mít možnost opravit si známku, když to bude potřeba.

Chybami se člověk učí. Důležité je mít možnost je napravit.

Chci zpracovávat projekty na témata, která mne zajímají.

Jsme prostředím, kde můžete volně rozvíjet svou kreativitu a zájmy.

Chci jezdit se školou na exkurze po České republice, Evropě i světě.

Podíváte se s námi na zajímavá místa v Čechách i zahraničí a procvičíte si cizí jazyk.

Baví mne přírodopisné předměty a hledám důraz na fyziku, chemii a biologii.

Tyto předměty vyučujeme také, nicméně nejsme přírodovědné gymnázium, specializujeme se na humanitní předměty.

Zajímá mne leadership, podnikání a management.

Vyučujeme všechny dovednosti potřebné pro podnikání a management.

Hledám zaměření na historii, dějiny umění a umění všeobecně.

Na to jsme ti praví – předměty si u nás můžete vybrat v rámci volitelných předmětů a specializovaných seminářů.

Přijímací řízení

Hlásím se z 9. třídy ZŠ

1

Rádi vás uvidíme na Dni otevřených dveří
nebo se rovnou staňte na den naším studentem.

3

Jsou ve dvou termínech:

 • 12. 4. 2024
 • 15. 4. 2024

4

Zveřejníme je v polovině května 2024.

Přestupuji z jiné SŠ

Žádosti o přestup na branické gymnázium posuzujeme individuálně. Každý student má vždy u nás svého mentora a dostatečnou pozornost, která mu pomůže zapadnout do kolektivu.

Nezávázná žádost o přestup

Přijímací řízení se skládá z:

1. Body z Cermat zkoušek (60 % váhy)

Max. počet alokovaných bodů:

 • 50 – matematika
 • 50 – český jazyk

Minimum 40 bodů ze 100 z Cermat testů.

2. Body za vysvědčení (40 % váhy)

Jednička z chování a průměr ze ZŠ.

PrůměrBody
165
1,01–1,1064
1,11–1,2063
1,21–1,3062
1,31–1,4061
1,41–1,5060
1,51–1,6059
1,61–1,7058
1,71–1,8057
3. Pomocná kritéria pro případ shody uchazečů

Pokud získá více uchazečů totožný počet bodů při hodnocení výsledků přijímacího řízení, budou použita níže uvedená pomocná subkritéria:

 1. Pomocné subkritérium č. 1: vyšší počet bodů získaných z testu z českého jazyka a literatury
 2. Pomocné subkritérium č. 2: vyšší počet bodů získaných z testu z matematiky
 3. Pomocné subkritérium č. 3: vyšší úspěšnost z komplexu úloh C (porozumění textu) z testu z českého jazyka a literatury
 4. Pomocné subkritérium č. 4: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (literární, komunikační a slohová výchova) z testu z českého jazyka a literatury
 5. Pomocné subkritérium č. 5: vyšší úspěšnost z komplexu úloh B (závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty) z testu z matematiky
 6. Pomocné subkritérium č. 6: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (nestandardní úlohy a problémy) z testu z matematiky
 7. Pomocné subkritérium č. 7: vyšší úspěšnost v otevřených úlohách v testu z českého jazyka a literatury

Před podáním přihlášky doporučujeme přijít na Den otevřených dveří a neformální pohovor, abychom zjistili, jestli k sobě dobře ladíme.

A nebojte se – nejde o přijímací pohovor, ale o neformální schůzku.

Naše budoucí studenty rádi zdarma připravíme na přijímací řízení v rámci To dáš! Přijímaček nanečisto (v hodnotě až 14 900 Kč). Navíc připomínáme, že pro žáky, kteří mají Gymnázium Braník jako první školu v přihlášce, je sleva na školném v prvním ročníku dalších 14 000 Kč.

Jak to funguje?
Vyberte si libovolný balíček předplatného a začněte se připravovat na přijímačky – chodit můžete prezenčně i distančně či formy účasti střídat. Pokud k nám podáte přihlášku a nastoupíte do prvního ročníku, částku nyní uhrazenou za kurzovné Přijímaček nanečisto vám v plné výši odečteme coby slevu na školném v prvním ročníku.

To dáš!

Studijní plán branického gymnázia

První ročník

Povinné a nepovinné předměty prvního ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Dějepis a dějiny umění
 • Základy společenských věd
 • Matematika
 • Fyzika pro život
 • Chemie pro život
 • Biologie pro život
 • Informatika
 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý

Druhý ročník

Povinné a nepovinné předměty druhého ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Dějepis a dějiny umění
 • Základy společenských věd
 • Matematika
 • Fyzika pro život
 • Chemie pro život
 • Biologie pro život
 • Zeměpis
 • Informatika
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý

Třetí ročník

Povinné a nepovinné předměty třetího ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Moderní dějiny
 • Právo a evropská integrace
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Informatika
 • Osobnostní rozvoj
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty

 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý
 • Společenskovědní seminář
 • Služby cestovního ruchu
 • Business skills
 • Projektový management
 • Historický seminář
 • Průvodcovství
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Management
 • Marketing 21. století
 • Literární seminář
 • Seminář z dějin kultury
 • Soft skills
 • Příprava k jazykové zkoušce
 • Příprava na odbornou zkoušku

Čtvrtý ročník

Povinné a nepovinné předměty čtvrtého ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Moderní dějiny
 • Psychologie a koučing
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Informatika
 • Osobnostní rozvoj
 • Finanční gramotnost
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty

 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý
 • Společenskovědní seminář
 • Služby cestovního ruchu
 • Business skills
 • Projektový management
 • Seminář českého jazyka
 • Matematický seminář
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Konverzace v německém jazyce

Zobrazit kompletní studijní plán

Cena školného

roční školné 64 800 Kč

Je možné se domluvit na individuálních splátkách.

Navíc připomínáme, že pro žáky, kteří mají Gymnázium Braník jako první školu v přihlášce, je sleva na školném v prvním ročníku dalších 14 000 Kč.

Pojďme se poznat

Den otevřených dveří

Rezervujte si své místo na dni otevřených dveří. Počet účastníků je omezený, abychom se stihli každému z vás individuálně věnovat

Rezervovat místo

Na den naším
studentem

Vyzkoušejte si, jaké je studium na branickém gymnáziu. Staňte se na den naším studentem a poznejte nás zblízka. Těšíme se na vás

Rezervovat místo

Informace o oboru

Kód oboru
79–41–K/41

Obor (rámcový vzděl. program)
Gymnázium

Školní vzdělávací program
Gymnázium

Délka studia
4 roky

Zakončení
Maturita