Poznejte nás na dni otevřených dveří

Své uchazeče rádi a zdarma chystáme na přijímačky v rámci To dáš! Přijímaček nanečisto (v hodnotě až 14 900 Kč). Navíc připomínáme, že pro žáky, kteří mají Gymnázium Braník jako první školu v přihlášce, je sleva na školném v prvním ročníku dalších 14 000 Kč.

Věříme, že školu
mají mít studenti rádi

Partnerský přístup

Na branickém gymnáziu se studenti nebojí chybovat. Tak rozvíjí své přirozené talenty, které plně respektujeme. Víme, že se dá hodně naučit i bez přepadových testů a zkoušení u tabule.

Moderní vzdělávací
metody

Učíme tak, aby si studenti z gymnázia odnesli znalosti na celý život. Náš pedagogický sbor používá vědecky podložené výukové metody, jejichž součástí je například formativní hodnocení a mezipředmětové vazby.

Praktické zaměření
a rozvoj osobnosti

Komplexně budujeme nejen vědomosti, ale i dovednosti. Mezi ty patří například kritické myšlení, finanční a právní gramotnost a základy podnikání. Naši absolventi se tak v dnešní době neztratí.

Mentoring

Každý student má u nás svého mentora z řad VŠ studentů, na kterého se může kdykoliv obrátit. Také konzultujeme akademické i mimoškolní cíle a vedeme k dobrovolnictví a sportovnímu vyžití.

Vyučované předměty

Kromě předmětů z osnov naši učitelé vyučují:

 • Moderní dějiny
 • Psychologie a koučing
 • Finanční gramotnost
 • Výchova ke zdraví
 • Business skills
 • Projektový management
 • Marketing 21. století
 • Soft skills

Celý studijní plán

Příprava na vysokou
školu i svět práce

Jsme vysoce úspěšní v přípravě studentů na standardizované zkoušky. Zároveň se díky rozvoji soft skills naši uchazeči neztratí ani na trhu práce či v podnikání.

Co u nás najdete?

přátelství

přátelskou komunitu a dobré vztahy

rodilé mluvčí

angličtinu s rodilým mluvčím v malých výukových skupinách

jazyky

další jazyk v malých výukových skupinách

mentoring

vstřícný pedagogický sbor a svého mentora

přípravu

propracovanou přípravu na maturitu i vysokou školu

volitelné předměty

volitelné předměty s důrazem na podnikání

férové hodnocení

průběžné a férové hodnocení a možnost opravit si známky

zájezdy

zahraniční zájezdy a exkurze mimo školu

zázemí

moderní technologické zázemí, nahrávací studio

pomoc

pomoc s volbou předmětů k maturitě

Všechny přínosy

Nejspíš nejsme ta správná volba pokud…

 • Vyhovují vám testy (a „přepadovky“) každý den.
 • Potřebujete mít hodně domácích úkolů.
 • Chcete přírodovědně zaměřené gymnázium
  U nás učíme chemii, fyziku i biologii v povinné hodinové dotaci a zaměřujeme se na přesah do denního života. Nejsme přírodovědně zaměřená škola, extra vyučovací hodiny u nás jdou do výuky jazyků a podnikání.
 • Láká vás škola bez pravidel a hranic.
  Gymnázium je přátelské, ale také akademicky náročné. Na vzdělání u nás skutečně záleží.
 • Potřebujete mít všechny učebny v jedné budově.
  Ateliér hudební výchovy a přírodovědné laboratoře jsou mimo budovu našeho gymnázia.

Studijní plán branického gymnázia

První ročník

Povinné a nepovinné předměty prvního ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Dějepis a dějiny umění
 • Základy společenských věd
 • Matematika
 • Fyzika pro život
 • Chemie pro život
 • Biologie pro život
 • Informatika
 • Výchova ke zdraví
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý

Druhý ročník

Povinné a nepovinné předměty druhého ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Dějepis a dějiny umění
 • Základy společenských věd
 • Matematika
 • Fyzika pro život
 • Chemie pro život
 • Biologie pro život
 • Zeměpis
 • Informatika
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý

Třetí ročník

Povinné a nepovinné předměty třetího ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Moderní dějiny
 • Právo a evropská integrace
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Informatika
 • Osobnostní rozvoj
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty

 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý
 • Společenskovědní seminář
 • Služby cestovního ruchu
 • Business skills
 • Projektový management
 • Historický seminář
 • Průvodcovství
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Management
 • Marketing 21. století
 • Literární seminář
 • Seminář z dějin kultury
 • Soft skills
 • Příprava k jazykové zkoušce
 • Příprava na odbornou zkoušku

Čtvrtý ročník

Povinné a nepovinné předměty čtvrtého ročníku.

Povinné předměty

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk / první
 • Moderní dějiny
 • Psychologie a koučing
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Informatika
 • Osobnostní rozvoj
 • Finanční gramotnost
 • Tělesná výchova
Volitelné předměty

 • Německý jazyk / druhý
 • Španělský jazyk / druhý
 • Společenskovědní seminář
 • Služby cestovního ruchu
 • Business skills
 • Projektový management
 • Seminář českého jazyka
 • Matematický seminář
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Konverzace v německém jazyce

Zobrazit kompletní studijní plán