Ty nejčastější dotazy najdete tady

Kolik žáků přijímáte?

Ve školním roce 2024/25 budeme přijímat jednu třídu – 30 žáků.

Mám šanci se k vám dostat?

S dávkou píle určitě ano – stojíme si za tím, že své vážné zájemce si na jednotnou Cermat zkoušku i na následné gymnaziální studium připravíme. I proto našim uchazečům (a doufejme budoucím studentům) nabízíme To dáš! Přijímačky nanečisto zdarma (v hodnotě až 14 900 Kč). Navíc připomínáme, že pro žáky, kteří mají Gymnázium Braník jako první školu v přihlášce, je sleva na školném v prvním ročníku dalších 14 000 Kč.

Jak to funguje?
Vyberte si libovolný balíček předplatného a začněte se připravovat na přijímačky – chodit můžete prezenčně i distančně či formy účasti střídat. Pokud k nám podáte přihlášku a nastoupíte do prvního ročníku, částku nyní uhrazenou za kurzovné Přijímaček nanečisto vám v plné výši odečteme coby slevu na školném v prvním ročníku.

To dáš!

Z čeho se skládají přijímačky?

Ve školním roce 2023/24 bude přijímací zkouška z povinných Cermat jednotných testů z ČJ a z M a  bodů za prospěch ze ZŠ.

Přijímací řízení na Gymnázium Braník se skládá z:

1. Body z Cermat zkoušek (60 % váhy)

Max. počet alokovaných bodů:

  • 50 – matematika
  • 50 – český jazyk

Minimum 40 bodů ze 100 z Cermat testů.

2. Body za vysvědčení (40 % váhy)

Jednička z chování a průměr ze ZŠ.

PrůměrBody
165
1,01–1,1064
1,11–1,2063
1,21–1,3062
1,31–1,4061
1,41–1,5060
1,51–1,6059
1,61–1,7058
1,71–1,8057
3. Pomocná kritéria pro případ shody uchazečů

Pokud získá více uchazečů totožný počet bodů při hodnocení výsledků přijímacího řízení, budou použita níže uvedená pomocná subkritéria:

  1. Pomocné subkritérium č. 1: vyšší počet bodů získaných z testu z českého jazyka a literatury
  2. Pomocné subkritérium č. 2: vyšší počet bodů získaných z testu z matematiky
  3. Pomocné subkritérium č. 3: vyšší úspěšnost z komplexu úloh C (porozumění textu) z testu z českého jazyka a literatury
  4. Pomocné subkritérium č. 4: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (literární, komunikační a slohová výchova) z testu z českého jazyka a literatury
  5. Pomocné subkritérium č. 5: vyšší úspěšnost z komplexu úloh B (závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty) z testu z matematiky
  6. Pomocné subkritérium č. 6: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (nestandardní úlohy a problémy) z testu z matematiky
  7. Pomocné subkritérium č. 7: vyšší úspěšnost v otevřených úlohách v testu z českého jazyka a literatury

V rámci dne otevřených dveří či individuální konzultace ještě vřele doporučujeme absolvovat neformální a přátelský rozhovor s ředitelem školy či jeho zástupci, se kterými si navzájem potvrdíme, zda–li je pro vás naše gymnázium to pravé.

Pořádáte přípravné kurzy?

Ano, a pro své uchazeče je poskytujeme zcela zdarma! Již sedmým rokem u nás ve škole pořádáme To dáš! Přijímačky nanečisto, kterými za sedm let fungování prošlo přes 23 000 spokojených deváťáků. I v letech, kdy byl nedostatek míst na chtěných maturitních oborech, si To dáš! udrželo 96% úspěšnost svých absolventů*. A tak se můžete spolehnout, že jste s námi v dobrých rukou.

Vyberte si libovolný balíček předplatného a začněte se připravovat na přijímačky – chodit můžete prezenčně i distančně či formy účasti střídat. Pokud k nám podáte přihlášku a nastoupíte do prvního ročníku, částku nyní uhrazenou za kurzovné Přijímaček nanečisto vám v plné výši odečteme coby slevu na školném v prvním ročníku.

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

Má gymnázium zaměření?

Jedná se o všeobecné čtyřleté gymnázium. Co se zaměření týče, mohou u nás žáci vybírat z široké nabídky volitelných předmětů, které jsou zaměřeny jednak na podnikání (management, marketing, leadership, soft skills), tak na dějiny a historii umění.

Samozřejmostí jsou pak dva cizí jazyky (vybírat můžete z NJ nebo ŠJ) ve zvýšené hodinové dotaci a s rodilými mluvčími.

Není u nás kladen tak velký důraz na přírodní vědy, a proto u nás biologii, fyziku a chemii najdete pouze v základním rozsahu, který ukládá rámcový vzdělávací program a se zaměřením na praktickou implementaci v životě.

Jak vypadají učebny?

Učíme v moderně zrekonstruovaných třídách, které jsou uzpůsobeny pro projektovou výuku a práci ve skupinkách. Podívejte se na to, jak to v naší gymnaziální třídě nyní vypadá – na začátku školního roku dáváme žákům volnou ruku v tom, jak si svoji třídu dozařídí.

Třída Gymnázia Braník

Kdo na škole učí?

Pedagogický tým našeho gymnázia tvoří vstřícní, zkušení a aprobovaní pedagogové. Naším cílem není něco odučit, ale žáky naučit. Každý týden se náš pedagogický sbor pravidelně schází s metodičkou kvality pedagogického procesu, aby koordinoval výuku, hledal mezipředmětové vazby a zajišťoval, že naše gymnazisty nepřetěžujeme, ale naopak jim dáváme individuální péči a dostatek prostoru pro osobnostní rozvoj.

Nenajdete u nás tuny domácích úkolů, přepadové písemky nebo zkoušení formou ponižování před tabulí. Naopak, o všech testech víte dopředu, známky si můžete opravit a jelikož učíme dle vědecky ověřených didaktických metod, maximálně zužitkujeme čas společně strávený ve škole a nemusíte látku dohánět doma.

Na jakou budoucnost mě škola připraví?

Gymnázium vás připraví na bezproblémové složení maturitní zkoušky a poté na studium na českých i zahraničních vysokých školách. V týmu máme profesionály, kteří vystudovali renomované světové univerzity, a v přijímacím řízení na univerzity vám budou oporou.
Také vás náležitě připravíme na samostatné podnikání, pokud se rozhodnete jít touto cestou.

Kde je škola?

Hlavní budova školy se nachází na Praze 4 v Braníku (Vrbova 1233/34, 147 00, Praha 4-Braník). Snadno se k nám dostanete autobusem z metra B Smíchovského nádraží (10 minut) nebo z metra C Kačerova (10 minut).

Od kdy do kdy probíhá výuka?

To záleží na aktuálním rozvrhu, nicméně výuka některé dny začíná už v 7:10 hodin, ale končí brzy odpoledne, a tak mají naši gymnazisté dostatek času na koníčky, sportování i volný čas.

Jak často a kam se jezdí na exkurze?

Pravidelně pořádáme vzdělávací exkurze, školní zájezdy (lyžák, voda, kolo). Také se společně podíváme do zahraničí, a to buď do Evropy nebo dále do světa (USA, Kanada, Čína).

Jsou na škole praxe či stáže?

V rámci gymnaziálního vzdělání nejsou žádné povinné praxe. Škola vám nicméně ráda pomůže s doporučením na letní stáže, případně pomůže zprostředkovat brigádu, na které si nejen přivyděláte, ale hlavně se na ní mnoho naučíte (vedení lidí, marketing apod.).

Kolik činí školné?

Školné pro školní rok 2024/25 je 64 800 Kč za rok. Navíc připomínáme, že pro žáky, kteří mají Gymnázium Braník jako první školu v přihlášce, je sleva na školném v prvním ročníku dalších 14 000 Kč

Lze školné platit ve splátkách?

Ano, není problém. Školné je možné rozložit do pololetí, čtvrtletí či splácet měsíčně.

Kolik stojí zahraniční výjezdy?

Cena exkurzí a zahraničních výjezdů je nad rámec školného. Nicméně platí, že škola i za pomocí grantů organizuje zájezdy s bohatým programem za co nejnižší cenu, pochopitelně z organizování těchto akcí neprofituje. Pořádáme zájezdy tuzemské, evropské i světové, což se odráží i v ceně, a tak máme něco pro každého.

Nabízí škola stipendia?

V současné době škola nenabízí stipendijní program, ale motivační program, v rámci kterého mají žáci možnost být za píli při studiu odměněni například knížkami, učebnicemi, jazykovými kurzy, elektronikou nebo například výukou v autoškole.

Nenašli jste odpověď, kterou jste hledali?

Napište na: studenti@gymnazium-branik.cz
Odpovíme ještě stejný pracovní den.