Zpět na všechny články

Přijímací řízení na Gymnázium Braník

Přihlaste se ke studiu na Gymnáziu Braník! Jak probíhá přijímací řízení k nám a jaká jsou kritéria pro přijetí?

Přijímací řízení na Gymnázium Braník

V tomto článku vás přehledně seznámíme s tím, co vás čeká pokud k nám podáte přihlášku. Přijímací řízení na Gymnázium Braník a kritéria i pomocná kritéria pro přijetí přehledně na jednom místě. Na našem moderním čtyřletém gymnáziu nám na studentech záleží: chceme být vždy transparentní a féroví a vše jasně komunikovat.

Přijímací řízení na Gymnázium Braník: co vás čeká u přijímaček?

Přijímací řízení na Gymnázium Braník se skládá z povinných jednotných testů od Cermatu, které tvoří 60 % váhy. Dále pak jako školní část přijímací zkoušky bodově hodnotíme průměr z vysvědčení se 40% vahou. Níže jsou detailně popsána kritéria pro přijetí včetně pomocných subkritérií pro případ shody uchazečů. Do prvního ročníku ve školním roce 2024/25 budeme přijímat 30 žáků.

Kritéria pro přijetí na Gymnázium Braník

1. Body z Cermat zkoušek (60 % váhy)

Max. počet alokovaných bodů:

  • 50 – matematika
  • 50 – český jazyk

Minimum 40 bodů ze 100 z Cermat testů.

2. Body za vysvědčení (40 % váhy)

Jednička z chování a průměr ze ZŠ.

PrůměrBody
165
1,01–1,1064
1,11–1,2063
1,21–1,3062
1,31–1,4061
1,41–1,5060
1,51–1,6059
1,61–1,7058
1,71–1,8057

3. Pomocná kritéria pro případ shody uchazečů

Pokud získá více uchazečů totožný počet bodů při hodnocení výsledků přijímacího řízení, budou použita níže uvedená pomocná subkritéria:

  1. Pomocné subkritérium č. 1: vyšší počet bodů získaných z testu z českého jazyka a literatury
  2. Pomocné subkritérium č. 2: vyšší počet bodů získaných z testu z matematiky
  3. Pomocné subkritérium č. 3: vyšší úspěšnost z komplexu úloh C (porozumění textu) z testu z českého jazyka a literatury
  4. Pomocné subkritérium č. 4: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (literární, komunikační a slohová výchova) z testu z českého jazyka a literatury
  5. Pomocné subkritérium č. 5: vyšší úspěšnost z komplexu úloh B (závislosti a vztahy, čtení a třídění informací, práce s daty) z testu z matematiky
  6. Pomocné subkritérium č. 6: vyšší úspěšnost z komplexu úloh D (nestandardní úlohy a problémy) z testu z matematiky
  7. Pomocné subkritérium č. 7: vyšší úspěšnost v otevřených úlohách v testu z českého jazyka a literatury

Podání přihlášek na Gymnázium Braník

Přihlášky se letos nově podávají do 20. února 2024 a půjde to i plně elektronicky, což vřele doporučujeme. Více o způsobech podávání přihlášek a průběhu přijímacího řízení v roce 2024 čtěte zde.

přijímací řízení

Přípravné kurzy na přijímačky

Pro uchazeče o studium u nás poskytujeme přípravné kurzy zcela zdarma! Již sedmým rokem u nás ve škole pořádáme To dáš! Přijímačky nanečisto, kterými za sedm let fungování prošlo přes 23 000 spokojených deváťáků. I v letech, kdy byl nedostatek míst na chtěných maturitních oborech, si To dáš! udrželo 96% úspěšnost svých absolventů*. A tak se můžete spolehnout, že jste s námi v dobrých rukou.

Vyberte si libovolný balíček předplatného a začněte se připravovat na přijímačky – chodit můžete prezenčně i distančně či formy účasti střídat. Pokud k nám podáte přihlášku a nastoupíte do prvního ročníku, částku nyní uhrazenou za kurzovné Přijímaček nanečisto vám v plné výši odečteme coby slevu na školném v prvním ročníku.

Před podáním přihlášky doporučujeme přijít na Den otevřených dveří a neformální pohovor, abychom zjistili, jestli k sobě dobře ladíme. A nebojte se – nejde o přijímací pohovor, ale o neformální schůzku.

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.–20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

Je vám něco nejasné? Neváhejte nás kontaktovat!

 


Další články