Zpět na všechny články

Projekt JSNS na Gymnáziu Braník

Žáci gymnázia Braník se zapojili do projektu JSNS a prožili inspirativní setkání s pamětnicí.

Projekt JSNS na Gymnáziu Braník

Žáci gymnázia Braník se nedávno zapojili do významného projektu JSNS (Jeden svět na školách), který je zaměřen na vzdělávání o lidských právech, demokracii a moderních dějinách. V rámci tohoto projektu měli studenti jedinečnou příležitost setkat se s pamětnicí, která s nimi sdílela své životní příběhy a zkušenosti.

JSNS: Inspirativní setkání s pamětnicí

Setkání proběhlo ve velmi milé a přátelské atmosféře. Pamětnice, jejíž vzpomínky jsou plné silných momentů a inspirativních poselství, žáky nadchla svou otevřeností a ochotou podělit se o své zážitky. Studenti měli možnost klást otázky a naslouchat příběhům, které jim přiblížily důležité historické události z lidského a osobního pohledu.

Součástí projektu bylo i natáčení rozhovoru s pamětnicí. Žáci se tak stali malými dokumentaristy, pečlivě připravili otázky a zaznamenali její vzpomínky na kameru. Tato zkušenost pro ně byla nejen vzdělávací, ale také hluboce osobní a emotivní. Mnozí z nich si uvědomili důležitost uchovávání a předávání těchto příběhů dalším generacím.

Prezentace projektu v prosinci

Projekt však tímto nekončí. Studenti nadále pokračují v práci – analyzují natočený materiál, připravují prezentace a reflektují na získané poznatky. Jejich úsilí vyvrcholí v prosinci, kdy při příležitosti Dne lidských práv představí výsledky svého projektu. Tato prezentace bude příležitostí nejen pro studenty, ale i pro širší veřejnost, aby se seznámili s příběhem pamětnice a zamysleli se nad významem lidských práv v dnešní době.

Zapojení do projektu JSNS je pro žáky gymnázia Braník cennou zkušeností, která jim umožnila nejen získat nové znalosti, ale také prožít příběhy, které utvářely naši minulost. Těšíme se na jejich prezentaci v prosinci a věříme, že jejich práce přinese mnoho inspirace a podnětů k zamyšlení.


Další články