Zpět na všechny články

Počet přihlášek na Gymnázium Braník 2024

Rádi s vámi sdílíme počet uchazečů na naše gymnázium!

Počet přihlášek na Gymnázium Braník 2024

Rodiče nyní velmi intenzivně zjišťují, kolik je podaných přihlášek na stejné školy/obory, kam podali přihlášky. Informaci, kolik je podaných přihlášek v DIPSY, však školy nemají povinnost zveřejňovat. My však s vámi, našimi uchazeči, počet přihlášek na Gymnázium Braník rádi sdílíme!

Počet přihlášek na Gymnázium Braník: kolik máme uchazečů?

Na Gymnázium Braník máme 82 přihlášek a 29 z nich s prioritou 1. Velmi si vážíme vašeho zájmu! Věříme, že mnoho uchazečů nebude mít problém splnit naše podmínky a kritéria přijetí, a nastoupí k nám od září ke studiu! Na naše nové studenty se už teď velice těšíme!

Na úvodní stránce informačního webu Přihlášky na střední Cermat uvádí, že přes přihlášení do elektronického systému DIPSY obdržel přes 147 tisíc přihlášek.

Kdy budou přijímačky?

Letos se jednotné přijímací zkoušky konají v řádných termínech v pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna. Náhradní termíny jsou vypsané na pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna.

Jak se dozvíte výsledky přijímacího řízení na Gymnázium Braník?

Výsledky najdete 15. května v DIPSY, na našem webu či fyzicky ve škole pod svým registračním číslem. To jste obdrželi v e-mailovém potvrzení o přijetí přihlášky (pokud jste podávali plně elektronicky přes DIPSY). Pokud jste se hlásili výpisem ze systému DIPSY (tzv. hybridně) máte registrační číslo v e-mailu na obdrženém PDF k vytisknutí. V případě papírového přihlašování se registrační číslo dozvíte z pozvánky k JPZ, která vám přijde nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek.

Čtěte také:


Další články